Vurdering for læring:

På Holluf Pile Skole arbejder vi med læringsstrategien Vurdering for Læring som omdrejningspunkt i vores undervisning

Udgangspunktet er

  • at eleverne forstår, hvad de skal lære, og hvad der forventes af dem
  • at eleverne får feedback, som fortæller dem om kvaliteten om deres arbejde
  • at eleverne får råd om, hvordan de kan forbedre sig og
  • at eleverne er involveret i deres egen læring ved blandt andet at vurdere deres eget arbejde og udvikling

I undervisningen har vi eleverne som omdrejningspunkt

 

Dette understøtter vi ved løbende at indsamle information om elevernes læringsudbytte samt de processer, de indgår i. Vi anvender mange former for konstruktiv og anerkendende feedback for herigennem at styrke eleverne progression

 

Arbejdet med vurdering for læring falder i naturlig forlængelse af, at vi de seneste år har haft fokus på synlig læring og feedback.

Det betyder, at vores elever i højere og højere grad bliver involveret i deres egen læring ved at vide, hvor de er på vej hen, hvordan de kommer derhen, og hvad deres næste skridt er.  

Eleverne vurderer deres eget arbejde og faglige udvikling på baggrund af tydelige kriterier for, hvad der forventes af dem, og de får løbende råd fra læreren eller læringsmakkeren om, hvordan de kan forbedre sig samt feedback på deres arbejdsindsats og produkter.

 

Læringsmakkere

Læringsmakkere er et vigtigt redskab, når alle skal være aktive, fordi hver enkelt elev kan drøfte spørgsmål fra læreren med sin læringsmakker, hjælpe og få hjælp af sin læringsmakker, og der midt i undervisningen også arbejde med sine sociale kompetencer, for hvad er en god læringsmakker egentlig? Det er noget, der er drøftet i mange klasser, og dermed spiller vurdering for læring også sammen med vores dannelsesfokus, fordi læringsmakkerne ruster elevernes personlige og sociale kompetencer, når de lærer at arbejde sammen med mange forskellige og tage ansvar ind i samarbejdet om læring.