Nyt fra skolelederen

Oktober 2018

Flotte farver, lune eftermiddage og smukke solnedgange – efteråret kan noget. Blandt andet skabe en smuk kulisse til en forrygende motionsdag før ferien. Her gav alle vores elever den fuld gas til Benny Bomstærk og boldturneringer i hallen, på cykel til Uni og klare forhindringer eller løbe kilometer ”rundt om fårene”. Alle gik efterfølgende på en velfortjent løvfaldssommerferie! Det var skønt.
 
Oktober sluttede med et brag af en fest, da vores 3. og 5. årgang holdt musikkens dag med discotema.
 
Vi er dermed godt i gang med 2. etape af skoleåret og helt klar til at tage imod vores nye skoleleder, Jesper Lund.
 
Teknologiforståelse
I starten af oktober fik vi den glædelige besked, at Holluf Pile Skole er blandt de 46 skoler i landet, der skal være med i undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse.
 
Formålet med Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.
De 46 deltagende skoler skal medvirke i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne.”  Undervisningsministeriet
Det falder fuldstændig i tråd med skolens fokus på 21.th Century Skills, arbejdet med kodning og digital dannelse. Vi glæder os til at komme i gang med forsøget fra det nye år.
 
Lego House
Flere klasser har allerede været en tur i Lego House, og flere skal afsted inden længe. Det er lykkedes os at få booket besøg i Lego House til alle vores klasser fra 2. til og med 6. årgang.
Lego House er et stort kreativt oplevelseshus i Billund, som tilbyder skoleklasser undervisningsforløb, der bygger på filosofien Læring gennem Leg. Et helt fantastisk sted, som vi glæder os over, at så mange af vores elever kommer til at opleve.
 
Mere Lego
6. årgang er i fuld gang med forberedelserne til deres deltagelse i First Lego League, hvor de med Lego Mindstorm robotter løser opgaver. Samtidig vurderes eleverne bl.a. på samarbejdsevne og kompleks problemløsning, når de skal løse en problemstilling, der i år handler om, hvordan de vil håndtere de fysiske problemer, som deres besætning kommer til at stå over for i en mission i rummet, der tager et år eller mere, hvor de udforsker solsystemet.
 
Internationalt samarbejde
I novembers første uge deltager lærerne Lisa Hansson og Ritt Kristensen i projektmøde i Fursac, Frankrig i forbindelse med 5.b's samarbejdsprojekt, DigiHands. Temaet er Healthy Living, hvor elever fra 5.b har været med til at samle informationer fra hele børnemiljøet om sund livsstil. I Frankrig kommer lærerne til at møde nogle af de elever fra Frankrig, der i sin tid besøgte Holluf Pile skole. Vi glæder os til at se billeder og få hilsner derfra.
I slutningen af november rejser lærer, Birthe Friis og pædagog, Lisa Christensen til London, hvor de sammen med en gruppe lærere fra andre skoler i Danmark skal undervises i digital dannelse og få gode ideer til, hvordan vi kan arbejde med emnet på skolen. Digital dannelse handler om, hvordan vi omgås på sociale medier, om sikkerhed på nettet og hvordan vi klæder vores børn på til at kunne begå sig fornuftigt i en digital tidsalder. Det er et emne, vi og skolebestyrelsen har meget fokus på allerede, og i London har skoler gode erfaringer med undervisningsforløb, de derfor vil dele med os. Birthe og Lisa får også chancen for at besøge skoler, der arbejder med digital dannelse på turen. 
 
MOT
Vores nye trivselskoncept MOT i ungemiljøet er kommet godt fra start, og alle vores 7.- 9.klasser vil i løbet af november komme igennem første forløb. 8. og 9. årgang skal igennem 3 forløb, mens 7. årgang skal igennem 6 forløb. Alle forløb er af 2,5 times varighed.
 
Indskrivning
Nu er det snart tid til indskrivning (indskrivningen kører i november) af nye elever til forårssfo og skolestart august 2019.
I den anledning inviterer vi til orienteringsmøde for forældre om skolestart, 0. klasse og forårs-sfo:
 
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 16.30-17.30 i skolens fællesrum
 
Her vil vi orientere om, hvad forårs-sfo indeholder, og hvad det er for en skoledag, som venter jeres børn, når 0. klasse står for døren – interesserede forældre, som påtænker at søge os, der har en anden distriktsskole end Holluf Pile er også meget velkomne til at deltage.
 
 
Husk I kan finde små glimt fra hverdagens mange læringssituationer på vores facebookprofil (også selvom I ikke selv har en facebookprofil :-) )
Og I på MinUddannelse så småt kan følge med i jeres børns dynamiske elevplan.
 
Med venlig hilsen
Cecilie Winther
 
I er altid velkomne til at kontakte os…
 

31-10-2018 CP