Velkommen på Holluf Pile Skoles SFO.

Holluf Pile Skoles SFO er opdelt i to afdelinger: 0.-1. klasse og 2.-3. klasse.

0. og 1. årgang holder til i den SFO-afdeling, som ligger i forbindelse med 0.klasserne.
2. og 3. årgang holder til i den fritliggende SFO, hvor der også er morgenåbning fra kl. 6.30.

Du kan finde vejledning og information her:

 

Hver afdeling har forskellige værksteder samt køkken og fællesområde. Herudover benytter SFO sig af skolen forskellige lokaler og hallen uden for undervisningstiden.

Der er tilknyttet en kontaktpædagog pr. klasse, som også er en del af klassens team. Herudover har vi praktikanter fra pæd.uddannelsen.

Aktiviteterne i SFO spænder vidt fra forskelligt værkstedsarbejde til musik, sport og udeliv. SFO har adgang til vikingehuset på Hollufgård, som bliver flittigt brugt i løbet af året og ikke mindst i den første uge af sommerferien, hvor der er en fast tradition for at flytte SFO derned og lave en masse forskelige aktiviteter på tværs af årgangene. De tre midterste dage er der koloni for 3. årgang, hvor vi får sagt ordentligt farvel til dem.

Forårs-SFO for kommende 0. kl. starter 1.marts og i den forbindelse skifter alle årgange SFO-afdeling. Det betyder at man flytter til den afdeling, hvor klassen normalt først skulle flytte til efter sommerferien. (Læs mere om Forårs-SFO i rammen til højre).

Vi lægger stor vægt på barnets mulighed for at udfolde sig kreativt både gennem leg og forskellige værkstedsaktiviteter. Skolens uderum er udformet, så det giver mulighed for at lege med både små og store armbevægelser – her er udfordringer til både krop og hoved.

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag tager vi afsæt i ”det hele barn” for derigennem at sikre, at alle aspekter omkring barnet bliver tilgodeset både i skoletid og fritid.

Kontaktpædagogen følger så vidt muligt klassen gennem hele yngste børnemiljø og skaber gennem arbejdet i klassen og SFO relationer til barnet og forældrene. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er et bærende element i børnemiljøet og understøttes af fælles værdier og mål for arbejdet med børnene.

 

SFO afdelingerne kan kontaktes på telefon:

 
August-februar Marts-juli
0.-1. årg.: 4021 9512
2.-3.-4. årg.: 4021 9536 
Forårs-sfo (indtil kl. 13.30): 4021 9536
0. årg. og forårs-sfo (efter kl. 14): 4021 9512
1.-2. årg.: 4021 9536
3 - 4.. årg.: 9183 5700

 

 

 

 

 

Forårs-SFO