Nyt fra skolelederen

August 2018

Så starter et nyt og spændende skoleår efter en dejlig varm og solrig sommerferie. Vi glæder os alle til, at skolen igen summer af liv, børnestemmer, masser af læring og leg.

Personalet er kommet godt fra start og bruger uge 32 på at forberede klasser, skrive forældrebreve, lave årsplaner og finde på en masse spændende forløb, så vores elever får endnu et godt skoleår, hvor de udvikler sig fagligt og socialt.

 

Nyansættelser

Vi har i løbet af foråret ansat 8 nye dygtige personaler på skolen. I vores børnemiljø er lærerne Louise Lykke Andersen og Mikkel Kaas startet, mens ungemiljøet i april tog godt imod lærerne Willy Torp Nielsen og Rikke Klokker Grønning, og Trine Aarhus Agnalt og Mikael Dommerby Bolting her i august.

I vores specialtilbud, Pilehuset, har vi budt pædagog Ralph Grønnegaard velkommen og i vores børnemiljø pædagogmedhjælper Ulrik Pedersen.

 

Ny skolebestyrelse

Skolebestyrelsesvalget i foråret mødte god opbakning, og 9 nye forældrerepræsentanter blev valgt, heraf to suppleanter. Tirsdag d. 14. august konstitueres den nye bestyrelse, der består af: Mette Blæsbjerg Nielsen, Lars Fribo, Christian Schlette, Jannie Brock, Karen Kjær Larsen, Asbjørn Lyse, Jens Haugstrup-Andersen, Morten Navne (1. suppleant) og Irene Gitz Christensen (2. suppleant).

Det betyder også, at vi har sagt farvel til vores skolebestyrelsesformand, Mette Honoré, der fantastisk mange år har været en engageret forælder på skolen og en dedikeret formand for bestyrelsen.

 

Ledelsessituationen på HPS

Op mod sommerferien sagde vi farvel til vores SFO-leder Anne Suhr, der efter 28 år er gået på pension. Vi sagde også farvel til Thomas Mahler, der nu er startet som skoleleder på Dalumskolen. Samtidig står vi uden en ny skoleleder, da Lars Busk Svendsen i løbet af sommerferien trak sig fra stillingen på baggrund af personlige og private forhold.

Det er en særlig situation, vi er havnet i, men vi er på trods af færre hænder på kontoret kommet godt fra start, og vi glæder os til at komme i gang med det nye skoleår samt processen omkring ansættelse af en ny skoleleder til Holluf Pile Skole.

Indtil den nye skoleleder er ansat, vil Kirsten Christoffersen (tidligere skoleleder på Hjalleseskolen) være konstitueret skoleleder og afdelingsleder Cecilie Winther være konstitueret souschef.

 

Chromebooks

Som et led i Odense kommunes strategi omkring “Børnene i Robotbyen” modtager vi i uge 33 Chromebooks til skolens mellemste klasser. Vi har fortsat Bring Your Own Device i vores Ungemiljø, hvilket betyder, at alle klasser fra 3.-9. kan integrere de digitale læremidler fuldt ud, da skolen også supplerer med Chromebooks.
 

Vurdering for læring og ugeskemarevolutionen

Skolen fortsætter selvfølgelig sit skarpe fokus på elevernes læring. Vi er meget optaget af, hvordan vi kan rykke alle både fagligt og socialt ved brugen af synlige mål og kriterier, læringsmakkere og god respons undervejs i opgaveløsningerne.

Fremtidsforskere peger på, at samarbejde, opbygning af viden, selvevaluering, innovativ tænkning samt evnen til at kommunikere intelligent er nogle af de vigtigste kompetencer i fremtidens samfund. Kompetencer vi oplever, at metoderne i vurdering for læring træner hos alle vores elever.

I år vil nogle klasser i børnemiljøet  fortsætte og andre også afprøve arbejdet med ugeskemaer. Her opleves det bla. at elevernes medbestemmelse omkring, hvilke opgaver de skal lave hvornår højner motivationen hos mange.

 

Elevrådet i ungemiljøet

Vores ældste elevråd deltager i et 2. årigt NordPlus projekt med titlen "Growing up to be democratic citizens." Projektet handler om at få synliggjort vigtigheden af demokratiske rettigheder og værdier. Vi går i dette skoleår ind i projektets andet år, der blandt andet indebærer elevrådsrejser til Litauen og Finland.

Under disse rejser bliver eleverne indkvarteret privat, hvilket styrker elevernes fællesskab om projektet, udvikler deres sociale kompetencer og udvider deres horisont.

 

Cool Kids

To af skolens medarbejdere er blevet uddannet Cool Kids-vejledere. Cool Kids er et angstbehandlingsprogram, som er udviklet i Australien og oversat til dansk på angstklinikken i Århus. Programmet hjælper børn og deres forældre med metoder og strategier til at arbejde med og snakke om angsten. I første omgang bliver Cool Kids udbudt i børnemiljøet, og vi håber, at vi på sigt kan tilbyde Chilled i Ungemiljøet, som er programmet målrettet teenagere. Der vil blive lagt yderligere info på forældreintra.

 

Ungemiljøets fordybelsesuge

Vores årlige fordybelsesuge i ungemiljøet er i år placeret i uge 5.

Her skal 6. årgang deltage i et kommunalt projekt: Coding Class, hvor eleverne over fire dage skal arbejde med kodning og udvikle deres eget spil, som de på 5. dagen skal præsentere for en virksomhed.

Vores 7.-9. årgang har i år mulighed for at vælge mellem tre tilbud. En temauge på skolen, skirejse til Østrig og en kulturrejse til Amsterdam.

 

MOT

Ungemiljøets elevråd, skolens ledelse og skolebestyrelse har over en periode drøftet konceptet MOT, der går ud på at skabe varmere og tryggere opvækstmiljøer i skolens ældste klasser. Konceptet er udviklet over de seneste 20 år, det stammer fra Norge og er i dag bredt ud over hele verden. Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=KAUJ-DzzY_U Holluf Pile Skole bliver i år MOT-skole.

 

Vi glæder os til, at facebook om lidt igen kan flyde over med stemningsbilleder fra vores fantastiske skole - Du kan som altid følge med her https://www.facebook.com/Holluf-Pile-Skole-hollufpileskole-144112462372/

 

Mange sommerhilsner

Cecilie Winther

 

Husk I som altid kan henvende jer, hvis I har spørgsmål eller andet.

11-08-2018 CP