Nyt fra skolelederen

Marts 2018

Kære Forældre
 
Jeg håber at I alle har nydt en velfortjent påskeferie på trods af den manglende varme. Til gengæld har der været masser af muligheder for at få lavet snemænd med børnene i haven.
 
Strejke/lockout
Som jeg skrev ud til børnemiljøet inden ferien er der i øjeblikket fuld gang i overenskomstforhandlingerne og lige nu har forligskvinden udskudt en eventuel strejke/lockout og dermed kan alle børn komme i skole og SFO i den kommende uge.
Der er endnu ikke faldet en aftale på plads og derfor er det stadig ikke til at sige om vi ender i en konflikt, men vi håber alle at der bliver lavet en aftale så vi fortsat kan lave god skole til børnene.
 
Trivselsmåling
Jeg sendte inden ferien en besked ud om at, undervisningsministeriet har besluttet, at den nationale trivselsmåling for 0.-9. klasse skal gennemføres i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.
Som udgangspunkt gennemføres undersøgelsen ved, at eleverne besvarer et elektronisk spørgeskema.
I 2018 har vi i Odense valgt at trivselsmålingen gennemføres via Undervisningsministeriets værktøj. Det vil sige, at Undervisningsministeriet har dataansvaret for data, både når de indsamles, og når de senere overføres til Undervisningsministeriet.
Når resultaterne af trivselsmålingen bliver tilgængelige vil vi se om der er årgange eller klasser der skiller sig ud og derefter vil vi i samarbejde med årgangene vurdere om der skal laves nogle særlige indsatser. Trivselsmålingen er dog ligesom de nationale test et øjebliksbillede og derfor indgår den også kun som en del af et større billede vi har af den enkelte klasse.
 
Eksamen/afgangsprøver
Der er kun en måned til vi starter med de skriftlige prøver og derfor er slutspurten sat ind på at hjælpe alle til at klare sig bedst muligt.
 
Prøver i 9. klasse (FP9) 
B: Bundne prøvefag, U: Prøvefag til udtræk
Bundne prøvefag
Mundtlig
Skriftlig
Dansk
B
B
Matematik
 
B
Engelsk
B
 
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
B
 
 
To prøver til udtræk
Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi).
Prøvefag til udtræk
Mundtlig
Skriftlig
Engelsk
 
U
Tysk/fransk
U
U
Historie
U
 
Samfundsfag
U
 
Kristendomskundskab
U
 
Biologi
 
U
Geografi
 
U
Matematik
U
 
Idræt
U
 
Fysik/kemi
 
U
 
Det er altid en spændende tid her op til prøverne og alle 9.klasserne venter spændt på d. 23. april, hvor det bliver offentliggjort, hvilke udtræksprøver de skal op i.
 
Skolelederstilling
Skolelederstillingen på Holluf Pile Skole er i øjeblikket slået op og vi håber på en masse gode ansøgere til vores fantastiske skole.
Vi har et bredt sammensat ansættelsesudvalg hvor I som forældre er repræsenteret af 4 medlemmer af skolebestyrelsen.
Jeg er slet ikke i tvivl om at vi nok skal få ansat en super dygtig leder til skolen.
 
Cykelhjelme
I forbindelse med forårets komme vil der også være en del klasser der cykler på ture på fordybelsesdagene. I den forbindelse er det vigtigt at I som forældre sørger for at eleverne har cykelhjelme med på skolen. Da det er os der har ansvaret for eleverne har vi også en politik om at man ikke kan komme med på cykeltur uden hjelm. Vi har tidligere haft ca. 25 lånecykelhjelme, men de er desværre forsvundet i løbet af de sidste par år så vi nu næsten ikke har nogen lånehjelme tilbage.
Hvis I derhjemme har en cykelhjelm der ikke længere bliver brugt vil vi gerne aftage den, men vigtigst af alt er, at I sørger for at jeres børn har cykelhjelm med, både når de skal på tur, men også når de cykler i skole til hverdag.
 
 
Venlig Hilsen
Thomas Mahler

02-04-2018 TM