Nyt fra skolelederen

September 2018

Kære forældre
 
Så blev det efterår, og et nyt skoleår er i gang på bedste vis. Der er gang i rigtig mange spændende ting - både inde og ude af HPS.
Det bliver et helt særligt efterår, hvor vi skal byde vores nye skoleleder velkommen til november.
 
Brev fra skolechefen: Ny skoleleder på Holluf Pile Skole
Som de fleste ved, har vi gennem længere tid ledt efter en ny skoleleder til Holluf Pile Skole. Gennem ansættelsesforløbet har repræsentanter fra medarbejdere, bestyrelse og ledelsen sammen med forvaltningen valgt at tilbyde stillingen til Jesper Lund. Og han har heldigvis valgt at takke ja til jobbet!
 
Jesper er 46 år og har været leder de seneste 10 år. Siden 2015 har han været souschef på Enghaveskolen, som er en af byens to store specialskoler, og før da var han leder på CSV. Han startede sit virke som leder på Hjalleseskolen, hvor han var afdelingsleder.
 
Med Jesper som ny skoleleder, får Holluf Pile en erfaren leder, der er en stærk kommunikator, en leder som kan skabe følgeskab, som er stærk i relationer og som har blik for udviklingspotentiale – såvel hos børn, som voksne og for den samlede organisation. Jespers ledelsesstil får ord som ordentlighed, grundighed, åbenhed og ydmyghed med på vejen – et indtryk, som ansættelsesudvalget også fik bekræftet i ansættelsesprocessen.
 
Jeg ved, at Jesper glæder sig meget til sin nye opgave som skoleleder. I kan se frem til at lære Jesper at kende og jeg håber, at I alle vil tage godt i mod ham, når han tiltræder 1. november.  
Venlig hilsen
 
Nikolaj Juul Jørgensen
Skolechef
 
Ny skolebestyrelsesformand
Karen Kjær Larsen er ny formand for skolebestyrelsen, og Jens Haustrup Andersen fortsætter som næstformand.
Bestyrelsen er kommet godt i gang og arbejder lige nu på at få rammesat skoleårets bestyrelsesarbejde, så vi kan tage fat på de vigtigste emner på møderne, og bestyrelsen kan støtte op om skolens udvikling med gode spørgsmål og idéer.
 
Trafikken omkring Holluf Pile Skole
Et af emnerne i bestyrelsen er trafikken omkring skolen. Bestyrelsen har allerede rettet henvendelse til kommunen omkring tunnellen og den trafiksituation, der opstår om morgenen. Flere har oplevet farlige situationer der, som vi håber kan reduceres med nogle enkelte tiltag som fx øget belysning og skiltning.
Samtidig er det også snart tid til at få lys på cyklerne, og generelt få talt sikker trafik med jeres børn. De skal huske at holde sig til cykelstierne og ikke cykle over skolens parkeringsplads eller rundt ved skolens rundkørsel, mens forældre sætter børn af.
 
Tidlig indsats og fokus på fravær
I Odense kommunes strategi Tidlig indsats er der opstillet seks målsætninger, som indrammer kommunens ambition om, at børn og unge i Odense kan få en barndom og ungdom, der er præget af trivsel, deltagelse og udvikling.
Den første målsætning er, at børn og unge skal møde i dagtilbud og skole. Målsætningen har medført et større fokus på vores elevers fravær.
Undersøgelser viser, at elevers fravær i skolen er et af de stærkeste tegn på mistrivsel og et højt fravær i skolen har negative konsekvenser for den enkelte elevs faglige udbytte. Samtidig står der en klasse, som mangler en kammerat i fællesskabet.
I får som noget nyt besked direkte hjem i jeres mailboks, hvis jeres barn har været fraværende den seneste måned. På skolen følger vores inklusionsvejleder op på fravær i samarbejde med klassernes lærere, skolens psykolog og ledelse.
Hvis I er bekymret for jeres barns fravær, er I altid velkommen til at kontakte klasseteamet, ligesom I vil blive kontaktet, hvis skolen er bekymret. I det tilfælde vil vi sammen udarbejde en handleplan, så fraværet reduceres.
 
Vi oplever, at en del forældre tager deres barn ud i hele og halve uger for at rejse på ferie. Som skole bakker vi op om gode oplevelser med familien, samtidig opfordrer vi også til, at fridage udenfor skoleferierne begrænses mest muligt.
Når det alligevel hænder, påtager I, som forældre, jer samtidig ansvaret for barnets undervisning.
Det betyder, at lærerne ikke skal finde materialer og give barnet lektier for, men I og barnet må orientere jer, når I er tilbage, så det faglige stof kan indhentes.
 
Anmodning om ekstraordinær frihed og andet fravær skal ske ved at sende en besked i kontaktbogen på forældreintra. Klasseteamet kan give to dages fri - frihed derudover skal bevilges af skolens ledelse.
 
 
Indskrivning
Nu er det snart tid til indskrivning (indskrivningen kører fra 5.-20. november) af nye elever til forårssfo marts 2018 og skolestart august 2019.
I den anledning inviterer vi til ”åbent hus”: 
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16.30-17.30 i SFO og børnehaveklasser for forældre og elever, hvor I er velkommen til at se jeres nye fine skole.
 
Vi vil også meget gerne invitere til et orienteringsmøde for kommende forældre:
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 16.30-17.30
Her vil vi orientere om, hvad forårssfo indeholder, og hvad det er for en skoledag, som venter jeres børn, når 0. klasse står for døren – interesserede forældre, som påtænker at søge os, der har en anden distriktsskole end Holluf Pile er også meget velkomne til at deltage.
 
Vi håber at se mange nye og ”gamle” børn og voksne
 
Praktikanter
Nye ansigter kommer der også i uge 43-48, når en stor gruppe lærerstuderende bliver tilknyttet flere klasser på skolen. Vi ser det som en vigtig opgave at være med til at uddanne fremtidens lærere og pædagoger, og give dem et nuanceret billede af folkeskolens mange kvaliteter. Vores lærere, pædagoger og praktikkoordinator følger dem tæt og vejleder under hele forløbet. Praktikanterne vil også stifte bekendtskab med skolens særlige fokusområder, når de får oplæg af vores internationale koordinator, læringsvejlederne og IT-vejlederne.
Vi glæder os til at tage godt imod dem.
 
Skolernes motionsdag før efterårsferien
Fredag d. 12. oktober står i sundhedens og bevægelsens tegn. Ungemiljøet har turnering i hallen, hvor årgangene deltager udklædte i forskellige turneringer.
 4.-5. årgang skal løbe/cykle mm. og de yngste fra 0.-3. årgang skal løbe "rundt om fårene" fra kl. 10-11 - Forældre er meget velkomne til at løbe med. Dagen varer fra kl. 8-13, og nærmere info følger på forældreintra.
 
Valgfag
Ungemiljøets valghold er kommet godt fra start, og de nye tilbud som fodbold, eSport, fashion og cykling er blevet taget rigtig godt imod. Det er dejligt at se vores ungemiljø finde sammen i interessefelter og være sammen på tværs af skoler (Højby, Holluf Pile og Tingkær), klasser og årgange. Det er en god øvelse frem mod ungdomsuddannelserne en gang imellem at træde ud af det trygge klassefælleskab og stå lidt på egne ben overfor en ny lærer, anderledes opgaver og nye kammerater.
 
ULTRA:BIT
Vores 4. årgang er også i fuld gang med at løse nye og anderledes opgaver med deres nye Micro bits.
De er med i projekt Ultra:bit, som DR lancerede ved skoleårets start i samarbejde med en hel række parter i undervisningsverdenen. Ambitionen med projektet er at inspirere børn til at blive mere end teknologibrugere, nemlig til selv kreativt at kunne skabe med teknologi og tage stilling til den. Vores 4. årgang deltager i projektet og i onsdags deltog de i den landsdækkende KreaCamp med værterne fra DR Ultra, da den rundede Odense.
 
I kan følge med i en stor del af vores fantastiske skoleliv på skolens facebookside https://www.facebook.com/Holluf-Pile-Skole-hollufpileskole-144112462372/
 
Mange hilsner
Cecilie Winther
 
Husk I som altid kan henvende jer, hvis I har spørgsmål
eller andet.

28-09-2018 CP