Nyt fra skolelederen

Oktober 2017

Så er det rigtigt efterår med flotte farver i naturen - og masser af blade rundt omkring. Husk at vores yngste børnemiljø er "indesko-område", så de blå futter skal på igen. Vi vil gerne fortsat have et indbydende læringsmiljø, hvor grus og snavs bliver i garderobeområdet yes.
 
 
Det er dejligt, at mange elever cykler til skole
Selv om der er skiftet til vintertid i denne weekend bliver det hurtigt mørkt ”det meste af dagen”. En stor opfordring fra os om at sikre gode lygter her i den mørke tid, og vi opfordrer også til kørsel med cykelhjelm. Når vi cykler på tur med elever har vi låne-cykelhjelme til de elever, som mangler. Vi oplever ofte hændelige uheld, hvor cykelhjelmen er guld værd! Vi har desværre oplevet et ret stort svind i vores låne-cykelhjelme, og mangler pt ca. 20 stk – så kig lige efter om de ligger i cykelskuret hjemme.
 
Det er samtidig vigtigt at minde jeres store børn om, at de ikke må cykle, gå eller skate ind på skolen via parkeringspladsen. På mørke regnvejrsmorgener er de nærmest umulige at se, og ulykker kan ske – det vil vi gøre alt for at undgå!
 
 
Internationalt
Skolens mange internationale projekter og engagementer kører på skinner, involverer mange elever og lærere og er dermed med til at skabe en spændende og varieret hverdag på HPS. Både 5. årg. og 8. årg. modtager netop i disse dage breve fra vores kenyanske partnerskole i Muranga. Det er altid enormt spændende og sjovt, når vi åbner de håndskrevne breve, der har rejst mange kilometer. 
 
4.b samarbejder fortsat med to skoler i Wales, en skole i Frankrig og en skole i Italien. Eleverne skal på nettet udveksle forskellige projekter i løbet af året, både billeder, opskrifter og hilsner. Eleverne får desuden mulighed for at rejse til Wales til juni, hvor de kan møde deres walisiske kammerater. 
Det nordiske projekt, "Les for livet!" som 8.c deltager i er nu i gang med sit sidste år. De danske elever havde i foråret besøg af deres partnere fra Vestby i Norge og Stockholm i Sverige. Til jul skal halvdelen af 8.c så besøge den svenske klasse. Forinden skal de læse en svensk ungdomsroman, hvilket de allerede er godt i gang med.
Elevrådet deltager i et projekt sammen med en skole i Norge, Finland og Lithauen. Elevrådet skal sammen med andre nordiske unge diskutere elevdemokrati og medborgerskab. Vi ser alle sammen meget frem til resultaterne af projektet, der starter med et besøg på Holluf Pile skole. I den forbindelse har vi brug for, at familier på skolen melder sig som værter for unge, der skal besøge os i 5 dage, mandag d. 13.-fredag d. 17. november. Hvis det har interesse, kan man henvende sig til Anita Dalager, der er elevrådsansvarlig lærer. 
 
Vores store it-projekt Digital Schools of Europe kører nu på sidste år. Resultatet af projektet er, at der er udviklet et værktøj til at vurdere status på danske skolers udvikling indenfor it. Værktøjet er blevet testet på HPS som det første sted i landet. Værktøjet er også blevet tilpasset andre landes skolesystemer, og projektlederne fra Irland har to gange været i EU for at fortælle om projektet. Det er og har været et meget givende og spændende projekt at være med i.  
 
 
Skoleskak
Vi har valgt at indgå i et samarbejde med Skoleskak, da skak er et spil, der er med til at styrke børnenes koncentration og matematiske forståelse. Det giver problemstillinger, hvor man med sin logiske sans kan løse problemet, ved at rykke et træk. Der er lavet nogle forsøg med skoleskak, som viser gode resultater - som styrker elevernes matematiske kunnen. 
Alle børn kan lære at spille skak og blive gode til det. Vi kommer til at starte helt fra bunden af, hvor eleverne lærer at flytte brikkerne og sætte skakmat, til mere komplicerede koncepter, som strategi og det at lægge en plan.
I første omgang har vi indgået et 8 ugers samarbejde, hvor 1. og 5. årgang får en times skakundervisning om ugen.
 
 
 
Nyt Åben Skole - projekt i Håndværk/Design
5.b deltager i et projekt, hvor de gennem elevernes arbejde med designprocessen, håndværk, kreativitet, innovation og entreprenørskab får mulighed for, at skabe produkter som skal udstilles i æstetiske rammer. Der kan arbejdes med træ, metal, beton, læder, pleksiglas, forskellige tekstile materialer m.v., hvor kun fantasien sætter grænser. Produkterne skal udstilles i æstetiske rammer på Filosoffen i Odense.
To designere/fagpersoner giver til åbningen, hvor 5.b deltager, en faglig udtalelse/respons på den proces, de enkelte klasser har været igennem, samt de produkter eleverne har fremstillet i forløbet. I perioden fra torsdag den 22. februar til søndag den 4. marts i Designsalen, kan udstillingen opleves af alle besøgende, der måtte komme på Filosoffen. 
 
 
Sæt X i kalenderen og meld til via forældreintra – oplæg af Per Schultz Jørgensen om ”Robusthed”
HUSK - I anledning af, at vi har fokus på dannelse inviterer Skolebestyrelsen forældre og personale til et fælles fyraftensoplæg onsdag den 8. november kl. 17-18.30 i hallen, hvor vi får besøg af Per Schultz Jørgensen, som kommer med følgende på hjertet:
 
Børn i dag vokser op i verden i opbrud. Det gælder med hensyn til deres egen familie, sociale medier, normer og værdier. På mange måder en turbulent verden. Derfor skal de klare et stort pres. Og mange bukker under og giver op. Derfor skal vi lære børn robusthed. Det handler om at kunne holde ud, være ansvarlig, selvstændig og kunne sige fra. Og kende sin egen sårbarhed. Men hvordan lærer vi børn robusthed? Oplægget vil give et bud på, hvad vi kan gøre i familien og i institutionen og skolen. Det er noget, der kræver fællesskab, tillid, normer og nærvær. Og vi kan gøre meget mere, end vi selv tror.
 
Der er elektronisk tilmelding ud via forældreintra, håber at vi ser mange af jer til en vigtig dagsorden. Der er 110 tilmeldte forældre pt.
 
 
Indskrivning
Nu er det snart tid til indskrivning (indskrivningen kører fra 6.-19. november) af nye elever til forårssfo og skolestart august 2018. I den anledning inviterer vi til orienteringsmøde for forældre om skolestart, børnehaveklasse og forårs-sfo:
 
Onsdag den 1. november 2016 kl. 17.00-18.00 i skolens fællesrum
 
Her vil vi orientere om, hvad forårs-sfo indeholder og hvad det er for en skoledag, som venter jeres børn, når 0. klasse står for døren – interesserede forældre, som påtænker at søge os, der har en anden distriktsskole end Holluf Pile er også meget velkomne til at deltage.
 
Vi vil også meget gerne vise vores kommende elever deres nye fine skole, så vi holder "åbent hus" i vores børnehaveklasser og skolefritidsordning:

Onsdag den 15. november 2017 kl. 16-17.30
 
Vi håber, at se mange nye og ”gamle” børn og voksne. 
 
 
Peter Bang
Forældre og elever på 8. og 9. årgang har gennem Arbejdernes Landsbank fået en særlig mulighed for at få besøg af "Manden med arret", Peter Bang. Det sker onsdag d. 22. november 2017 kl. 19.00-21.00 i skolens fællesrum, og der er også tilmelding via Forældreintra, invitation er vedhæftet med mere info.
 
 
Husk I kan finde små glimt fra hverdagen på vores facebookprofil (også selvom I ikke selv har en facebookprofil – bare følg linket):    https://www.facebook.com/Holluf-Pile-Skole-144112462372/ 
 
 
Med venlig hilsen
 
Nanna Lohman
 
 
I er altid velkomne til at kontakte os…
 

31-10-2017 NL