Nyt fra skolelederen

August 2017

Kære forældre
 
Velkommen tilbage til et nyt og spændende skoleår, og særligt velkommen til mange nye elever/familier – år 4 med Ny Skolereform, og vi tænker, at det ikke længere er nyt, men blevet en del af hverdagen, hvor vi har formået at få intentionerne ind i vores måde at drive skole på, og hele tiden udvikle (og bevare det, der fungerer godt) løbende. Vi bestræber os altid på at blive bedre, og vi ved at variation, bevægelse og feedback i undervisningen er nøgleord. 
 
På Holluf Pile har vi derfor fortsat vores pædagogiske fokus på arbejdet med bevægelse ind i undervisningen og det læringscentrerede arbejde, hvor fokus er på variation, mål og synlighed – udvidet med feedback. Vores elever skal kunne sætte ord på: Hvor er jeg nu? Hvor er jeg på vej hen? Og hvordan kommer jeg derhen?”.
 
Vi har taget den nye og længere skoledag med anderledes indhold til os, og vi arbejder hele tiden for at tilbyde en skole, som har det helt rette læringsmiljø - Og det gør vi i tæt samarbejde med jer forældre. Vi kan faktisk slet ikke gøre det uden jer.
Når I som forældre i en klasse kender hinanden godt og investerer tid i at lære jeres børns klassekammerater godt at kende, så bliver det nemmere at arbejde for et fællesskab, hvor ALLE børn er med. Og den slags fællesskab – hvor sammenholdet er stærkt – DET gør skoletiden for jeres eget barn god og værd at tænke tilbage på.
 
Jeg vil også opfordre jer til at tale positivt om skolen, om lærerne og pædagogerne, jeres børns klassekammerater og klassens forældre. For jeres børn spejler sig i jer. Og slår I en god tone an, så er I gode usynlige kammerater for både hele klassen og for jeres egne børn.
 
Og vi vil gøre vores yderste for skabe den bedste skoledag for jeres børn.
 
Vi begyndte året med et tyggegummibobbel rekordforsøg – og det lykkedes! Vi har netop fået bekræftet, at vi bliver optaget i Børnenes Rekordbog. http://www.fyens.dk/odense/Rekordmange-tyggegummibobler-paa-Holluf-Pile-Skole/artikel/3175382 yes
 
 
Tydal
Nu er der kun 14 dage til, at 1.-9. årgang drager mod Tydal – vi glæder os! Vi mødes på OCC kl. 8.45 mandag morgen, og vi vil sørge for, at der kommer skilte i busserne, så det er muligt at finde den rigtige bus. I finder jeres klasse + klassens voksne, og så guider de alle sikkert i busserne.
 
Vi er mange voksne med, og vi sover i telte blandt eleverne i lejren + hos de små, som sover inde. Der er ca. 30 forældrehjælpere med også (tusind tak for det), som hjælper med forplejning, nattevagter, små skader mm. Det er en kæmpe oplevelse, som venter os – og et spændende program venter, hvor der både er aktiviteter på tværs af alle klasse, aktiviteter på egen årgang og tid til leg/hygge.
Vi holder lukket fredag, hvis det er helt umuligt at finde alternativ pasning til eget barn, så etablerer vi en nødpasning – det kræver, at der er lavet en aftale med Thomas Mahler, så kontakt ham – også ved generelle spørgsmål mm. Jeg har lige copy pastet pakkelisten ind her, så den er i frisk erindring .
 
Hvis I har brug for at komme i kontakt med os, når vi er i Tydal, kan I altid kontakte Thomas og jeg på mobil: Thomas (51368825) og Nanna (20378834) – hvis vi ikke lige tager den straks ringer vi hurtigt tilbage, hvis I lægger besked eller sender sms.
 
Pakkeliste til Tydal-lejren 2017
· Frokostmadpakke + drikkedunk til mandag
· Sportstaske eller kuffert, som du selv kan bære
· 1. - 9. klasse dyb og flad tallerken, krus, bestik og viskestykke. Pakket i lille pose
  med navn på.
· Tøj der passer til vejret + et ekstra par sko og/eller sandaler
· Siddeunderlag
· Toiletsager og håndklæde
· Regntøj og evt. gummistøvler/vandrestøvler
· Varm trøje
· Liggeunderlag/luftmadras (IKKE foldemadras – de fylder for meget i busserne)
· Sovepose/dyne, lagen + hovedpude (evt. sovedyr)
· Drikkedunk til vand med navn på
· Evt medicin, solcreme, kasket, myggebalsam, lommelygte, kamera, sovedyr,
 
HUSK navn på ALT tøj og sko mm.
 
Legetøj bliver hjemme.
 
Mobilregler Tydal:
Børnene fra 4.- 9.kl. må have deres mobiltelefon med - på eget ansvar - det vil være muligt for dem at have telefonen kortvarigt morgen og aften, - resten af tiden bliver de opbevaret af os. Det er dog kun til "hygge-beskeder" og evt. billeder .... kontakt af anden art (bekymringer, sygdom o.lign.) skal gå igennem personalet, på samme måde som det gælder i skoletiden.
 
 
0. årgang
0. årgang er kommet rigtig godt i gang – en årgang med 76 elever, hvor vi får mange henvendelser fra familier, som ønsker en plads. Årgangen er lukket for tilgang med mindre, at en familie flytter til vores distrikt.
Mens 1.-9. årgang drager mod Tydal, bliver det også en helt særlig uge hjemme på HPS. Overskriften er “Eventyrlige dage”, og med afsæt i et af H. C. Andersens eventyr “rejser” de ind i fortællingen, og her skal de opleve og lære på mange eventyrlige måder. Der vil i løbet af ugen være tur ud af huset, og fra onsdag til torsdag er der overnatning med hyggelige og spændende aktiviteter – og så holder de fri fredag, hvor resten af skolen også holder lukket. Også her er der mulighed for nødpasning – det kræver at der er lavet aftale med Thomas Mahler eller Anne Suhr.
 
Pilehuset
Pilehuset er kommet rigtig godt i gang med 14 elever - ombygningen er færdig, og der er meget flotte faciliteter. Pilehuset skal også på lejrskole, de tager til Hasmark, hvor et spændende program venter - så de nye elever og personaler kan blive rystet godt sammen.
 
Forventninger til lektier og træning på Holluf Pile skole
Set i lyset af, at alle vores elever har lange skoledage – vil vi fortsat i højere grad integrere ”hjemmearbejdet” i skoledagen.
 
Eleverne vil ikke opleve at få ”dag-til-dag” lektier for, og forudsætningen for undervisningen er derfor det arbejde, som er foregået i undervisningen, træningstiden (børnemiljø) og i studietiden (ungemiljø). Eleverne vil opleve, at der i trænings- og studietiden vil være arbejde, der skal læses eller laves, som forberedelse til undervisningen. Hertil kommer der større afleveringsopgaver i ungemiljøet. Trænings- og studietiden skal altså også anvendes til individuelle lektier, opgaver og afleveringer.
 
Der vil stadig være brug for at træne færdigheder hjemme sammen med jer forældre for især de yngste. Flere færdigheder som f.eks. læsning og regning kræver regelmæssig og hyppig træning. Som hidtil vil lærerne give anvisninger på i hvilket omfang, og hvordan denne træning skal foregå.
 
I forældre er selvfølgelig velkomne til, som hidtil, at følge med i elevernes arbejde og give den støtte og hjælp, som I har mulighed for derhjemme, så vi i samarbejde med jer forældre bedst kan ”give eleverne kundskaber og færdigheder”, som der står i formålsparagraffen.
 
Spørg meget gerne jeres børn: ”Hvad har du lært i skolen i dag?”, i stedet for ”hvad har du lavet i skolen i dag?”.
 
 
MinUddannelse
I kan følge med på MinUddannelse, som består af en læringsforløbsdel, hvor lærere og pædagoger planlægger og gennemfører undervisningsforløb og sætter mål for eleverne. Her kan også lægges undervisningsmateriale og opgaver ind, og eleverne kan aflevere opgaver her.
Der er også en elevprofil, hvor hver elev har en profil, som er deres elevplan – eller læringsplan. Det er i elevprofilen, at elever og forældre over tid kan tilgå: Elevplaner, årsplaner, læringsmål, vurderinger, testresulter og opgaver. Der kan også findes elevens alsidige udvikling, uddannelsesparathed og uddannelsesplan (hos de ældste), noter, karakterer (hvis der er givet karakterer) og fravær.
 
Vi er i fuld gang med arbejdet med platformen på forskellig vis - I kan således sagtens opleve, at nogle klasser er kommet længere end andre. I vil også kunne opleve, at dele af platformen tages i anvendelse i én klasse, mens en anden er startet et andet sted, men alle er i gang, og vi forventer, at vi er ret skrappe til det, når vi forlader 2017 – platformen bliver også forbedret løbende i form af opdateringer, så fejl mm. bliver luget ud.
 
MinUddannelse skal give et overblik over dit barns læring og trivsel, ligesom det skal bruges til at planlægge, hvad eleven skal arbejde med fremadrettet. Det kan dog aldrig erstatte dialogen mellem skole og hjem, og husk at vi fortsat øver os i brugen!
 
Det er stadig intra, som er vores kommunikationsplatform – det er først i sommeren 2019, at intra udskiftes med en ny samarbejdsplatform ved navn Aula – den tid den glæde.
 
MinUddannelse kan tilgås direkte via ForældreIntra eller via www.minuddannelse.net.
Forældre logger ind med NemID. Elever logger ind med deres UNI-login. Kontakt dit barns lærere, hvis du har spørgsmål til MinUddannelse.
 
 
Nationale test
Alle elever skal tage ti nationale test i løbet af deres skoletid. Hver test varer ca. 45-60 minutter, og løber af stablen i foråret.
 
I det kommende skoleår bliver de nationale test i geografi og biologi på 8. årgang frivillige. Samtidig kommer der nye obligatoriske test i matematik 8. klasse og i engelsk 4. klasse.
 
Obligatoriske test 2017-18:
· Dansk, læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse
· Matematik i 3., 6. og 8. klasse
· Engelsk i 4. og 7. klasse
· Fysik/kemi i 8. klasse
 
 
Alle ti test tager vi på frivillig basis i perioden frem mod jul, som en forberedelse af eleverne, så de vænner sig til værktøjet, og vi får nogle faglige indikatorer. De frivillige test kan tages på de klassetrin, som er vist ovenfor, og på klassetrinnet over og under. Hver test kan højst tages tre gange.
De nationale test er et pædagogisk værktøj, som lærerne kan anvende i tilrettelæggelsen af undervisningen.
 
Testene kan også give jer et indtryk af, hvordan det går jeres barn inden for udvalgte områder af fagene. Testene er ét af flere værktøjer, som undervejs i jeres barns skolegang kan give et billede af, om han eller hun er på rette vej. Det er ikke alt i fagene, der kan testes. Det er udvalgte dele af fagene, som er egnede til at blive testet på computer.
Opgaverne i de nationale test indretter sig efter elevens niveau, således at de bliver sværere, hvis der svares rigtigt på de foregående opgaver og lettere, hvis der svares forkert på de foregående opgaver. Alle elever vil få opgaver, de kan svare rigtigt på, og opgaver de ikke kan svare rigtigt på.
 
 
Fælles fordybelsesuge for 7.-9.klasse på Tingkærskolen og Holluf Pile Skole
I uge 9 2018 har vi igen en anderledes uge i ungemiljøet, hvor der er et spændende udbud af aktiviteter både inde og ude af skolerne. elever og forældre på 7.-9. årgang har netop fået sendt kataloget ud - det er vedhæftet her, så alle kan se de spændende muligheder.
 
 
I kan følge små glimt fra hverdagen på vores facebookside https://www.facebook.com/Holluf-Pile-Skole-144112462372/ . Det kan I også, selvom I ikke har en facebook profil – hvis I følger linket kan I fortsat se vores opslag med billeder.
 
 
Rigtig godt skoleår til alle – vi glæder os til et spændende og lærerigt år på HPS. 
 
 
Venlig hilsen
 
Nanna Lohman
 
 
Og husk, at I altid er velkomne til at henvende jer.
 
 

22-08-2017 NL